contact us

Address : Hou Zhugezhuang, Fangshan St.,Fangshan district, Beijing, China
General manager : Zhang Xinyi  +86-10-81332611
sales Dept. : Zang Guozhong  +86-10-81333081
Fax : +86-10-81333081
Tel : +86-10-81339532
E-mail: yzwy@
URl : www.

在线订单

友情链接: